rozvrh hodin pro školní rok 2018/2019

 
HUDEBNÍ OBOR
 

 

POVINNÉ PŘEDMĚTY HUDEBNÍHO OBORU

PHV1 - PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA 1  (NOVÍ ŽÁCI)

PHV2 - PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA 2 (ŽÁCI, KTEŘÍ JIŽ PHV 1 NAVŠTĚVOLALI a JDOU DO 1. TŘÍDY ZŠ)

HN -  HUDEBNÍ NAUKA (1.-5. ROČNÍK)

KOMORNÍ HRA PŘÍČNÉ FLÉTNY (OD 3. ROČNÍKU POVINNÝ PŘEDMĚT)

SOUBOROVÁ HRA  ZOBCOVÉ FLÉTNY (OD 3. ROČNÍKU POVINNÝ PŘEDMĚT)

SBOROVÝ ZPĚV  (PRO ŽÁKY PĚVECKÉHO ODD. OD 4. ROČNÍKU POVINNÝ PŘEDMĚT)

KOMORNÍ ZPĚV (pro žáky 2.stupně)

KOMORNÍ SMYČCOVÝ SOUBOR - OD 3. ROČNÍKU POVINNÝ PŘEDMĚT

 

 
VÝTVARNÝ OBOR
 
 
TANEČNÍ A LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR
 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode