Rozvrh hodin 2019/2020

 

POVINNÉ PŘEDMĚTY HUDEBNÍHO OBORU

PHV1 - PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA 1  (NOVÍ ŽÁCI)

PHV2 - PŘÍPRAVNÁ HUDEBNÍ VÝCHOVA 2 (ŽÁCI, KTEŘÍ JIŽ PHV 1 NAVŠTĚVOLALI a NASTUPUJÍ  DO 1. TŘÍDY ZŠ)

HN -  HUDEBNÍ NAUKA (1.-5. ROČNÍK)

KOMORNÍ HRA PŘÍČNÉ FLÉTNY (OD 3. ROČNÍKU POVINNÝ PŘEDMĚT)

SOUBOROVÁ HRA  ZOBCOVÉ FLÉTNY (OD 3. ROČNÍKU POVINNÝ PŘEDMĚT)

SBOROVÝ ZPĚV  (PRO ŽÁKY PĚVECKÉHO ODD. OD 4. ROČNÍKU POVINNÝ PŘEDMĚT)

KOMORNÍ ZPĚV (pro žáky 2.stupně)

KOMORNÍ SMYČCOVÝ SOUBOR - OD 3. ROČNÍKU POVINNÝ PŘEDMĚT

________________________________________________________________________

k tisku: Výtvarný obor.pdf (437864)

________________________________________________________________________
TANEČNÍ A LITERÁRNĚ DRAMATICKÝ OBOR
 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode