VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ZUŠ BLATINY

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY:
 
STÁTNÍ SVÁTEK A ŘEDITELSKÉ VOLNO
Ve dnech 28.-29.9.2023 výuka neprobíhá!
 
e-ŽK KLASIFIKACE
Informace, které se týkají užívání elektronické žákovské knížky, naleznete v menu levého sloupce na 1. pozici:
Elekronická žákovská knížka - vstup pro rodiče a žáky.
 
Omlouvání absence žáka již pouze prostřednictvím e-ŽK Klasifikace!
Provedené platby úplaty za vzdělávání se zákonným zástupcům zobrazují v e-ŽK vždy až následující pondělí.
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH  ŽÁKŮ

Prosíme všechny rodiče, aby se seznámili se Školním řádem a s podmínkami pro případné ukončení studia (k nalezení v menu levého sloupce: Naše škola - Školní řád a Formuláře ZUŠ Blatiny).
 
  • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům
  • Žáci školy se zdržují v budově ZUŠ pouze v době výuky dle rozvrhu hodin (viz.Školní řád)
  • Nepřítomnost žáků ve výuce omlouvají rodiče v e-ŽK Klasifikace
  • Všechna vystoupení, spolená s vyučovacím předmětem, jsou pro žáky povinná (viz. Školní řád). Omluva  je možná pouze na základě doložené lékařské zprávy.
 

_____________________________________________

VÁŽENÍ RODIČE!
DĚKUJEME, ŽE NEPOSÍLÁTE NEMOCNÉ DĚTI DO VÝUKY
_______________________________________________
 
 
 
Výsledky k otevření zde:
 
 
 
 
 
 
 
 
ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ:
Nela Krumphanzlová, žákyně klarinetové třídy PaedDr. O. Martinovského, byla přijata na Pražskou konzervatoř.
 
Kvarteto zobcových fléten "Recorder Dream"
(Tereza Jašová, Evelína Nosáková, Vanessa Romanová, Barbora Vališová - žákyně K. Petrůjové, DiS.)
získalo 2. cenu v krajském kole národní soutěže ZUŠ ČR
 
PLZENECKÉ HOUSLIČKY 2023
Rozálie Vacková, žákyně třídy BcA. Pavla Herajna, získala 1. cenu v šesté kategorii
 
Výtvarný obor - přijatí žáci ze třídy Mgr. et Mgr. O. Holého:
Tereza Sochorová - VOŠ Oděvního návrhářství a SPŠ Oděvní
Marie Bradová - Soukromá střední umělecká škola designu
 
Blahopřejeme k úspěchu!
____________________________________________

 

ODHLÁŠKA ZE STUDIA
Odhlásit žáka ze studia lze na konci pololetí školního roku 2023/24,
tj. k 15.1.2024.
 
Na konci školního roku, po vykonání postupové zkoušky v hudebním oboru, žáci automaticky postupují do vyššího ročníku. 
Žáci tanečního, literárně dram. a výtvarného oboru postupují do vyššího ročníku na základě veřejného vystoupení, výstavy prací a splnění docházky. 
Pokud žák nemá zájem pokračovat ve studiu v přístím školním roce, musí nejpozději do 15.6.2024 odevzdat zákonným zástupcem podepsanou odhlášku. 
Z organizačních důvodů nelze brát zřetel na později doručené odhlášky.
 
 
 
 
 
 
 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode