VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ZUŠ BLATINY

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY:
 

ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU 2024/2025

V PONDĚLÍ 2. ZÁŘÍ 2024 OD 8,30 DO 16,00 HODIN PROBĚHNE DOMLUVA ROZVRHU S VYUČUJÍCÍMI HLAVNÍCH OBORŮ

HUDEBNÍHO OBORU, TANEČNÍHO OBORU A LDO. PO DOHODĚ LZE ROZVRH DOMLUVIT TELEFONICKY.

REZERVAČNÍ SYSTÉM PRO ZÁPIS DO KOLEKTIVNÍCH PŘEDMĚTŮ PHV, HN a VO BUDE SPUŠTĚN ELEKTRONICKY PŘES e-ŽK

27. 8. 2024 OD 10.00 HODIN.

Zákonným zástupcům nově přijatých žáků bude 26. 8. 2024 společně s informacemi na email odesláno ID pro vstup do e-ŽK Klasifikace.

Sourozenci mají společný vstup do e-ŽK.

Pokud Vám ID nebude v termínu doručeno nebo budete mít problém s přihlášením, prosíme kontaktujte nás na zus.blatiny@volny.cz

ÚPLATA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

 2. září 2024 budou všem zákonným zástupcům žáků elektronicky zaslány podklady k platbě za 1. pololetí školního roku 2024/25.

Aby byla platba správně spárována, prosíme o dodržení přidělených variabilních symbolů, které jsou platné pouze pro jedno pololetí.

Děkujeme za pochopení.

 
Přijímací talentové zkoušky pro školní rok 2024/25
 
Prosíme, věnujte pozornost níže zveřejněnému textu, výsledky k zobrazení pod ním:
 
 
 
 

Program Slavnostního koncertu k nahlédnutí zde: 
 
Břevnovský klášter 26. března 2024 záznam z koncertu:
https://www.youtube.com/watch?v=UNl6OI2mqC8
(za záznam děkujeme paní Thiel Lhotákové)
 
CELOSTÁTNÍ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ ČR

O víkendu 15.a 16.června 2024 proběhlo v Brně na JAMU 

celostátní kolo soutěže ZUŠ ČR.

Žákyně literárně dramatického oboru, Adéla Vališová, pod vedením Mgr. Dagmar Hubičkové, získala cenu "zlatého pásma".

Gratulujeme k úspěchu.

KRAJSKÉ KOLO SOUTĚŽE ZUŠ ČR
Rozálie Vacková, z houslové třídy BcA. P. Herajna, získala 1. cenu v V. kategorii v krajském kole soutěže ZUŠ ČR 2023/24
Blahopřejeme!

ADÉLA VALIŠOVÁ se umístila ve zlatém pásmu krajské soutěžní přehlídky LDO v V. kategorii a postoupila do celostátního kola základních uměleckých škol ČR. Blahopřejeme k úspěchu a děkujeme Mgr. D. Hubičkové a MgA. E. Burešové za vedení.

PŘIJETÍ KE STUDIU NA TANEČNÍ KONZERVATOŘ

Ludmila Vokáčová

 
e-ŽK KLASIFIKACE
Informace, které se týkají užívání elektronické žákovské knížky, naleznete v menu levého sloupce na 1. pozici:
Elekronická žákovská knížka - vstup pro rodiče a žáky.
 
Omlouvání absence žáka již pouze prostřednictvím e-ŽK Klasifikace!
Provedené platby úplaty za vzdělávání se zákonným zástupcům zobrazují v e-ŽK vždy až následující pondělí.
 

DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH  ŽÁKŮ

Prosíme všechny rodiče, aby se seznámili se Školním řádem a s podmínkami pro případné ukončení studia (k nalezení v menu levého sloupce: Naše škola - Školní řád a Formuláře ZUŠ Blatiny).
 
  • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům
  • Žáci školy se zdržují v budově ZUŠ pouze v době výuky dle rozvrhu hodin (viz.Školní řád)
  • Nepřítomnost žáků ve výuce omlouvají rodiče v e-ŽK Klasifikace
  • Všechna vystoupení, spolená s vyučovacím předmětem, jsou pro žáky povinná (viz. Školní řád). Omluva  je možná pouze na základě doložené lékařské zprávy.
 

_____________________________________________

VÁŽENÍ RODIČE!
DĚKUJEME, ŽE NEPOSÍLÁTE NEMOCNÉ DĚTI DO VÝUKY
_______________________________________________
 
 
ODHLÁŠKA ZE STUDIA
Odhlásit žáka ze studia lze na konci pololetí školního roku 2023/24,
tj. k 15.1.2024.
Na konci školního roku, po vykonání postupové zkoušky v hudebním oboru, žáci automaticky postupují do vyššího ročníku. 
Žáci tanečního, literárně dram. a výtvarného oboru postupují do vyššího ročníku na základě veřejného vystoupení, výstavy prací a splnění docházky. 
Pokud žák nemá zájem pokračovat ve studiu v přístím školním roce, musí nejpozději do 15.6.2024 odevzdat zákonným zástupcem podepsanou odhlášku. ODHLÁŠKA ZE ZUŠ BLATINY.pdf (146,6 kB)
Z organizačních důvodů nelze brát zřetel na později doručené odhlášky.
 
 
 
 
 
 
 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode