Výtvarný obor

Výtvarné oddělení ZUŠ Blatiny má dvě učebny. První učebna je vyhrazena pro plošnou tvorbu (kresba, malba, grafika) a ve druhé učebně probíhá prostorová tvorba (modelování, keramika). Žáci zde rozvíjejí své výtvarné myšlení, cítění, kreativitu a schopnost výtvarné komunikace.

Výuka probíhá v rozsahu tří vyučovacích hodin týdně.  

Přípravný stupeň studia je pro děti 6-8 let. V I. stupni základního studia je výuka rozvržena do 1. -7.ročníku, což je vhodné pro děti od 8-14 let. II. stupeň studia je vhodný nejen pro žáky předchozího I. stupně, ale i pro zájemce, kteří se chtějí zdokonalit a doplnit dosud získané dovednosti. Žáci  II. stupně jsou připraveni k talentovým zkouškám uměleckých středních i vysokých škol (AVU, ČVUT aj.)

Studium na II. stupni se zaměřuje na klasické výtvarné techniky. Rozvíjí cit pro vnímání a estetické vyjadřování v uměleckém projevu. Seznamuje studenty se základy dějin a způsoby myšlení ve výtvarné kultuře.

Žáci výtvarného oddělení ZUŠ Blatiny dosahují dlouhodobě úspěchů na místních, celostátních i mezinárodních soutěžích. Absolventi jsou přijímáni na střední a vysoké umělecké školy.

 

Vyučující pedagogové                                    Zlatica Grznárová
Mgr. et Mgr. Ondřej Holý

 

VÍCE INFORMACÍ O ÚSPĚŠÍCH V SOUTĚŽÍCH, UKÁZKY DALŠÍCH PRACÍ NELEZNETE V AKTUALITÁCH VÝTVARNÉH OBORU

 

UKÁZKY ZÁVĚREČNÝCH PRACÍ

 

Absolvenské práce 2017/18

  

        

          

"ZOO V ZUŠ"

 

ZIMA

 

VÁNOCE

 

                                       

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode