Formuláře ZUŠ Blatiny


ŽÁDOST O INDIVIDUÁLNÍ STUDIJNÍ PLÁN

V HUDEBNÍ NAUCE

ke stažení zde: Žádost o individuální studijmí plán v hudební nauce.pdf (180564)

 

 

ODHLÁŠKA ZE STUDIA

Odhlásit žáka ze ZUŠ Blatiny je možné ke konci pololetí, tj. do 15.1. a 15.6. daného školního roku.  Na odhlášky přijaté po tomto datu nelze brát zřetel.

Ukončí-li žák vzdělávání v průběhu 1. nebo 2. pololetí školního roku, úplata za vzdělávání se nevrací.

Ukončí-li žák vzdělávání z důvodů hodných zvláštního zřetele, lze poměrnou část úplaty za vzdělávání vrátit,

viz. Vyhláška  č.71/2005 Sb. o základním uměleckém vzdělávání (§ 7, § 8 )

 

Děkujeme za pochopení.

ke stažení zde: ODHLÁŠKA ZE ZUŠ BLATINY.pdf (146,6 kB)

 

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode