VÝCHOVNÉ KONCERTY A TALENTOVÉ PRŮZKUMY

V MATEŘSKÝCH ŠKOLÁCH

Ve dnech 13. - 17. května 2024 se v budově ZUŠ Blatiny uskuteční výchovné koncerty pro mateřské školy, spojené s talentovým průzkumem. Rodičům dítěte, u kterého bude při průzkumu talentu prokázáno nadání, ať hudební, pohybové nebo výtvarné, budou předány podrobné informace, jak mohou své dítě přihlásit do uměleckého vzdělávání v naší škole.

Tento talentový průzkum není nijak závazný, vnímáme jej pouze jako časový benefit vůči rodičům a zákonný zástupce dítěte jej může odmítnout.

ZUŠ Blatiny je školské zařízení, které však nenahrazuje výuku v základní škole. Jedná se o odpolední vzdělávací aktivitu v uměleckém směru, která je na konci každého školního roku, stejně jako v základní škole, zakončena vysvědčením.

Do výuky v základních uměleckých školách jsou přijímáni především děti předškolního věku, či 5 leté nadané děti, z toho důvodu je zařazení dětí v pozdějším věku možné pouze v případě, že splní kritéria daného ročníku, který je určený žákům stejného věku.

 

INFORMACE K VEŘEJNÝM  TALENTOVÝM  PŘIJÍMACÍM  ZKOUŠKÁM

PRO ŠKOLNÍ ROK 2024/2025

Níže uvedené informace jsou určené zájemcům, kteří se z nějakého důvodu neúčastnili talentového průzkumu v mateřských školách, a starším zájemcům.

Přihláška do ZUŠ Blatiny ke stažení zde:Přihláška do ZUŠ Blatiny.pdf (562208)

Čitelně vyplněnou a zákonným zástupcem podepsanou přihlášku mohou uchazeči doručit do poštovní schránky, která je umístěna u vchodu do budovy školy, nebo lze přihlášku odeslat e-mailem: zus.blatiny@volny.cz

Přijímání přihlášek k veřejné talentové zkoušce bude ukončeno 12.5.2024.

Na základě doručených přihlášek budou zákonní zástupci uchazečů telefonicky vyzváni k rezervaci termínu talentové zkoušky, která se uskuteční v odpoledních hodinách ve středu 29. května 2024.

Žáci budou přijímáni na základě úspěšnosti u talentové zkoušky.

Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáka bude rodičům dáno na vědomí prostřednictvím webových stránek školy, kde budou zveřejněny výsledky pod identifikačním číslem každého uchazeče.

POZOR! Do výtvarného oboru se mohou hlásit také zájemci od 14 let, kteří se chtějí zdokonalit a doplnit dosud získané dovednosti. Žáci  II. stupně jsou připraveni k talentovým zkouškám uměleckých středních i vysokých škol (AVU, ČVUT aj.)

kritéria přijímacího řízení DO PŘÍPRAVNÉHO STUDIA

HUDEBNÍ OBOR

Uchazeč o studiu je schopen:

-reagovat na pokyny učitele

-zazpívat předem připravenou lidovou píseň (Kočka leze dírou, Pec nám spadla, Prší, prší)

-zopakovat rytmický útvar předvedený učitelem (vytleskat, zazpívat)

-zazpívat tóny předehrané učitelem na hudební nástroj

 

VÝTVARNÝ OBOR

Uchazeč o studium na I. stupni je schopen:

-reagovat na pokyny učitele

-nakreslí tužkou ilustraci ke známé pohádce (postava, zvíře)

-uchazeč předloží v průběhu přijímacího řízení svou domácí práci (starší žáci)

Uchazeč o studium na II. stupni je schopen:

- pracovat s tužkou

- nakreslit jednoduchou kompozici alespoň tří předmětů

- reagovat svým výtvarným projevem na základní tvar a barvu

 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Uchazeč o studiu je schopen:

-dobře vyslovovat a artikulovat bez zjevných vad výslovnosti

-předvést základní pohybové dovednosti-postoj, chůze, poskok

-formou etud reagovat na pokyny učitele

-číst text se správnou dikcí (neplatí pro zájemce o přípravné studium I. stupně)

 

TANEČNÍ OBOR

Uchazeč o studiu je schopen:

-reagovat na pokyny učitele

-vytleskat rytmus na základě zadání učitelem

-reagovat pohybem na změny v hudbě(pomalu, rychle, zastavení...)

-předvést pohybovou představivost (zatančit podle jednoduchého zadání - ptáček, koník...)

-u dětí starčích 9let jsou v průběhu přijímacího řízení testovány také fyzické předpoklady (držení těla, ohebnost, předklon, nárty...)

 

KRITÉRIA PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ DO vyšších ročníků

Starší žáci jsou přijímáni na základě talentové zkoušky do příslušného ročníku podle věku.

Ve všech oborech musí  uchazeč splňovat kritéria daného ročníku studia, aby mohl být zařazen.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode