INFORMACE K  TALENTOVÝM  PŘIJÍMACÍM  ZKOUŠKÁM PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Čitelně vyplněnou a zákonným zástupcem podepsanou přihlášku mohou uchazeči doručit do poštovní schránky, která je umístěna u vchodu do budovy školy, nebo lze přihlášku odeslat e-mailem: zus.blatiny@volny.cz.

Přihláška do ZUŠ Blatiny ke stažení zde: Přihláška do ZUŠ Blatiny 2021-2022.pdf (548269)

Přijímání přihlášek bude ukončeno 14.5.2021. Na základě doručených přihlášek budou zákonní zástupci uchazečů telefonicky vyzváni k rezervaci termínu talentové zkoušky, která se uskuteční v posledním týdnu měsíce května.

Žáci budou přijímáni na základě počtu dosažených bodů u talentové zkoušky. Rozhodnutí o přijetí či nepřijetí žáka, bude rodičům zasláno doporučeným dopisem. Proti rozhodnutí statutárního orgánu, v připadě nepřijetí ke vzdělávání v ZUŠ, se nelze odvolat.

Hlásit se mohou zájemci o hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický obor:

Hudební a taneční obor - děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2021 a starší

Výtvarný obor - děti, které dosáhnou věku 6 let do 31.8.2021 a starší

Literárně dramatický obor - děti, které dosáhnou věku 6 let do 31.8.2021 a starší

Starší uchazeči budou přijímáni na základě vykonání talentové zkoušky a v případě volné kapacity v jednotlivých oborech.

Těšíme se na Vás a Vaše děti!

 

kritéria přijímacího řízení DO PŘÍPRAVNÉHO STUDIA

HUDEBNÍ OBOR

Uchazeč o studiu je schopen:

-reagovat na pokyny učitele

-zazpívat předem připravenou lidovou píseň (Kočka leze dírou, Pec nám spadla, Prší, prší)

-zopakovat rytmický útvar předvedený učitelem (vytleskat, zazpívat)

-zazpívat tóny předehrané učitelem na hudební nástroj

 

VÝTVARNÝ OBOR

Uchazeč o studiu je schopen:

-reagovat na pokyny učitele

-nakreslí tužkou ilustraci ke známé pohádce (postava, zvíře)

-uchazeč předloží v průběhu přijímacího řízení svou domácí práci (starší žáci)

 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Uchazeč o studiu je schopen:

-dobře vyslovovat a artikulovat bez zjevných vad výslovnosti

-předvést základní pohybové dovednosti-postoj, chůze, poskok

-formou etud reagovat na pokyny učitele

-číst text se správnou dikcí (neplatí pro zájemce o přípravné studium I. stupně)

 

TANEČNÍ OBOR

Uchazeč o studiu je schopen:

-reagovat na pokyny učitele

-vytleskat rytmus na základě zadání učitelem

-reagovat pohybem na změny v hudbě(pomalu, rychle, zastavení...)

-předvést pohybovou představivost (zatančit podle jednoduchého zadání - ptáček, koník...)

-u dětí starčích 9let jsou v průběhu přijímacího řízení testovány také fyzické předpoklady (držení těla, ohebnost, předklon, nárty...)

 

 

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode