INFORMACE K  TALENTOVÝM  PŘIJÍMACÍM  ZKOUŠKÁM PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023

Čitelně vyplněnou a zákonným zástupcem podepsanou přihlášku mohou uchazeči doručit do poštovní schránky, která je umístěna u vchodu do budovy školy, nebo lze přihlášku odeslat e-mailem: zus.blatiny@volny.cz

Přihláška do ZUŠ Blatiny ke stažení zde: Přihláška do ZUŠ Blatiny 2022-2023.pdf (535,4 kB)

16.-20.5.2022 se uskuteční výchovné koncerty pro MŠ, včetně talentových zkoušek dětí z MŠ. 

25.5.2022 v odpoledních hodinách proběhnou veřejné talentové zkoušky pro děti, které neprošly talentovým průzkumem v rámci výchovných koncertů pro MŠ.  

V tomto případě je nutné doručit čitelně vyplněnou přihlášku do 22.5.2022. Na základě podané příhlášky budou zákonní zástupci uchazečů vyzváni, e-mailem nebo telefonicky, k vykonání talentové zkoušky.

Zájemci o výtvarný obor společně s přihláškou doručí 3 výtvarné práce.

Zájemci o II. stupeň výtvarného oboru doručí rovněž 3 práce, z nichž 1 bude lineární kresba tužkou.

Výsledky budou zveřejněny zde :  ...................

Žáci jsou přijímáni na základě počtu dosažených bodů u talentové zkoušky.

 

Hlásit se mohou zájemci o hudební, výtvarný, taneční a literárně dramatický obor:

Hudební a taneční obor - děti, které dosáhnou věku 5 let do 31.8.2022 a starší.

Výtvarný obor - děti, které dosáhnou věku 6 let do 31.8.2022 a starší. Do studia na 2. stupni přijímáne žáky ve věku 14 let a starší.

Literárně dramatický obor - děti, které dosáhnou věku 6 let do 31.8.2022 a starší.

Starší uchazeči budou přijímáni na základě vykonání talentové zkoušky a v případě volné kapacity v jednotlivých oborech.

Těšíme se na Vás a Vaše děti!

 

kritéria přijímacího řízení DO PŘÍPRAVNÉHO STUDIA

HUDEBNÍ OBOR

Uchazeč o studiu je schopen:

-reagovat na pokyny učitele

-zazpívat předem připravenou lidovou píseň (Kočka leze dírou, Pec nám spadla, Prší, prší)

-zopakovat rytmický útvar předvedený učitelem (vytleskat, zazpívat)

-zazpívat tóny předehrané učitelem na hudební nástroj

 

VÝTVARNÝ OBOR

Uchazeč o studium na 1. stupni je schopen:

-reagovat na pokyny učitele

-nakreslí tužkou ilustraci ke známé pohádce (postava, zvíře)

-uchazeč předloží v průběhu přijímacího řízení svou domácí práci (starší žáci)

Uchazeč o studium na 2. stupni je schopen:

- pracovat s tužkou

- nakreslit jednoduchou kompozici alespoň tří předmětů

- reagovat svým výtvarným projevem na základní tvar a barvu

 

LITERÁRNĚ-DRAMATICKÝ OBOR

Uchazeč o studiu je schopen:

-dobře vyslovovat a artikulovat bez zjevných vad výslovnosti

-předvést základní pohybové dovednosti-postoj, chůze, poskok

-formou etud reagovat na pokyny učitele

-číst text se správnou dikcí (neplatí pro zájemce o přípravné studium I. stupně)

 

TANEČNÍ OBOR

Uchazeč o studiu je schopen:

-reagovat na pokyny učitele

-vytleskat rytmus na základě zadání učitelem

-reagovat pohybem na změny v hudbě(pomalu, rychle, zastavení...)

-předvést pohybovou představivost (zatančit podle jednoduchého zadání - ptáček, koník...)

-u dětí starčích 9let jsou v průběhu přijímacího řízení testovány také fyzické předpoklady (držení těla, ohebnost, předklon, nárty...)

 

 

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode