VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ZUŠ BLATINY

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY:
 
PĚKNÉ LÉTO A HEZKÉ PRÁZDNINY VŠEM!
 
VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ
VE ČTVRTEK 30. ČERVNA 2022 OD 8,30 DO 16,00 HODIN U VYUČUJÍCÍCH HLAVNÍCH OBORŮ.
ZÁPIS DO PŘIŘAZENÝCH PŘEDMĚTŮ BUDE MOŽNÝ ELEKTRONICKY PŘES e-ŽK AŽ NA KONCI SRPNA 2022, OSOBNĚ 1. ZÁŘÍ 2022. 
Rezervace termínu do té doby není možná. Děkujeme za pochopení.
 
ODHLÁŠKA ZE STUDIA
Po vykonání postupové zkoušky v hudebním oboru žáci automaticky postupují do vyššího ročníku. 
Žáci tanečního, literárně dram. a výtvarného oboru postupují do vyššího ročníku na základě veřejného vystoupení, výstavy prací a splnění docházky.  
 
Pokud žák nemá zájem pokračovat ve studiu v přístím školním roce, musí nejpozději do 15.6.2022 odevzdat zákonným zástupcem podepsanou odhlášku. 
Z organizačních důvodů nelze brát zřetel na později doručené odhlášky.
 
 
VÝSLEDKY PŘIJÍMACÍHO ŘÍZENÍ PRO ŠKOLNÍ ROK 2022/2023
 
dokumenty ke stažení:
přílohy ke stažení:
 
 
II.stupeň Výtvarného oboru

Nově otevíráme II. stupeň výtvarného oboru pro žáky od 14 let a studenty středních škol. Toto studium je vhodné nejenom k rozvíjení uměleckého cítění, ale je rovněž vhodné pro studenty, kteří chtějí na VŠ studovat výtvarné umění, architekturu, scénografii a další obory, které vyžadují speciální přípravu. Uzávěrka přihlášek a tří výtvarných prací je 24.června 2022.

Více informací k nalezení v sekci přijímací zkoušky.

INFORMUJEME

Rozálie Vacková, žákyně houslové třídy BcA. Pavla Herajna, držitelka mnoha

ocenění ve státních i mezinárodních houslových soutěžích, se umístila

na 1. místě z 67 uchazečů o studium

na Gymnáziu a Hudební škole hlavního města Prahy.

Blahopřejeme!

_______________________________________________

 
VÝSLEDKY KRAJSKÉHO KOLA SOUTĚŽE ZUŠ 2021/2022

Hra na zobcovou flétnu
Barbora Vališová - 1. cena /2. kategorie/
třída Karolíny Petrůjové, DiS.
 
Hra na příčnou flétnu
Adéla Kubíčková - 1. cena /5. kategorie/
třída MgA. Dany Tauerové
 
Hra na klarinet
Nela Krumphanzlová - 1. cena /7. kategorie/
třída PaedDr. Otakara Martinovského
 
Sólový zpěv
Dominika Kuzyk - 2. cena /1. kategorie/
Julie Škapová - 3. cena /2. kategorie/
třída Adama Koubka, DiS.
 
Vanessa Roman     - 3. cena /2. kategorie/
Nikola Boháčková  - 2. cena /3. kategorie/
Klára Palatinusová - 3. cena /5. kategorie/
Veronika Kubátová - 3. cena /6. kategorie/
Vojtěch Borovička   - 2. cena /8. kategorie/
Ondřej Cabrnoch    - 3. cena /9. kategorie/
třída Mgr. Dagmar Hubičkové
 
Hra na bicí soupravu
Jáchym Trnka - 3. cena /1. kategorie/
František Šulc - čestné uznání /4. kategorie/
třída Jana Švamberga, DiS.
 
Gratulujeme žákům a jejich pedagogům k úspěchu, Ing. M. Šarochovi, DiS. děkujeme za vynikající klavírní spolupráci.
 
 
PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ
Prosíme rodiče žáků, aby neposílali do výuky děti s příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel aj.).
Děkujeme.
EL.ŽK KLASIFIKACE
Informace, které se týkají užívání elektronické žákovské knížky, naleznete v menu levého sloupce na 1. pozici:
Elekronická žákovská knížka - vstup pro rodiče a žáky.
 
Omlouvání absence žáka již pouze prostřednictvím EL. ŽK !
 
 
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH  ŽÁKŮ
Prosíme všechny rodiče, aby se seznámili se Školním řádem a s podmínkami pro případné ukončení studia (k nalezení v menu levého sloupce: Naše škola - Školní řád a Formuláře ZUŠ Blatiny).
 
  • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům
  • Žáci školy se zdržují v budově ZUŠ pouze v době výuky dle rozvrhu hodin (viz.Školní řád)
  • Nepřítomnost žáků ve výuce omlouvají rodiče v EL.ŽK Klasifikace
  • Všechna vystoupení, spolená s vyučovacím předmětem, jsou pro žáky povinná (viz. Školní řád). Omluva  je možná pouze na základě doložené lékařské zprávy.
 
 
INFORMACE PRO RODIČE K DISTANČNÍ VÝUCE
Stanovisko MŠMT ČR:
Pokud je žák v karanténě v ZŠ rozhodnutím KHS, povinnost distanční výuky se na ZUŠ nevztahuje. Pokud KHS nařídí některé třídě naší školy karanténu, nastává distanční výuka v této konkrétní třídě.
Děkujeme za pochopení.
 
 
 
 
 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode