VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ZUŠ BLATINY

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY:

ŘEDITELKA ŠKOLY VYHLAŠUJE 2. KOLO TALENTOVÝCH PŘIJÍMACÍCH ZKOUŠEK, KTERÉ SE USKUTEČNÍ 3. 9. 2020

Přihlásit se mohou zájemci do:

 1) Přípravné taneční výchovy (děti ve věku 5 - 6 let, které dovrší do 31.8.2020 min.5 let a žáci 1. třídy ZŠ)

2) Přípravné výtvarné výchovy (děti, které dovrší do 31.8.2020        min.6 let, tj. žáci 1. a 2. třídy ZŠ)

Čitelně vyplněnou přihlášku zašlete na zus.blatiny@volny.cz nejpozdeji      do 21.8.2020

(přihláška ke stažení zde: Přihláška do ZUŠ Blatiny 2020-2021.pdf (535,2 kB)

Na základě této přihlášky Vás budeme kontaktovat e-mailem nebo telefonicky o čase konání talentové zkoušky.

Uchazeči o Výtvarný obor přiloží k přihlášce 3 výtvarné práce.

 

LETNÍ PRÁZDNINY

Od 1.7.- do 31.8.2020

Přejeme všem žákům a jejich rodinným příslušníkům pěkné léto!

Zápis nových i stávajících žáků do přiřazených předmětů školního roku 2020/2021

Úterý 1.9.2020 od 9.00 do 16.00 hodin

 

VYDÁVÁNÍ VYSVĚDČENÍ

V úterý 30.6.2020 dle pokynů vyučujících hlavních oborů.

Nevyzvednutá vysvědčení budou vydávána 1. září při domluvě nového rozvhu pro školní rok 2020/2021.

 

 HODNOCENÍ ŽÁKŮ ZA 2. POLOLETÍ

Žáci budou hodnoceni 

a) z podkladů získaných v 2. pololetí v době, kdy žák měl povinnost řádně docházet do školy

b) z podkladů pro hodnocení při vzdělávání na dálku nebo při aktivitách ve škole v době, kdy žák neměl povinnost řádně docházet do školy

c) podpůrně z hodnocení výsledků za 1. pololetí školního roku

 

ŘEDITELSKÉ VOLNO

Upozorňujeme rodiče a žáky školy, že je zrušeno plánované ředitelské volno ve dnech 29. a 30.6.2020.

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY

Pro elektronickou komunikaci prosíme využívejte pouze e-mailovou adresu školy: zus.blatiny@volny.cz.

V případě, že odpovídáte na školní email zaslaný prostřednictvím systému Klasifikace, neodpovídejte zpět v tomto systému. Zpráva nám nemusí být doručena. Děkujeme za pochopení. 

 

 

 UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE 

Žádáme rodiče žáků, aby v zájmu všech neposílali děti s náznakem respiračních či jiných onemocnění do výuky.

Neposílejte děti ani v případě, že byly z nemoci omluveny z výuky v ZŠ.

Děkujeme za součinnost.

K TISKU ZDE → Čestné_prohlášení.pdf (254187)

 

INFORMACE K  TALENTOVÝM  PŘIJÍMACÍM  ZKOUŠKÁM (uzávěrka přihlášek byla 29.5.2020)

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE NOVÝCH I STÁVAJÍCÍCH ŽÁKŮ

Upozorňujeme všechny rodiče,  aby se seznámili se Školním řádem školy a s podmínkami pro případné ukončení studia

(k nalezení v menu levého sloupce - Naše škola - Školní řád a Formuláře ZUŠ Blatiny)

 -Žáci se zdržují v budově školy pouze v době výuky dle rozvrhu hodin ( viz. Školní řád bod II. )

 - Nepřítomnost žáků ve výuce hlaste e-mailem (eOmluvenky)

- Všechna vystoupení, spojená s vyučovacím předmětem, jsou pro žáky povinná (viz. Školní řád odst.II, bod 1/e),

omluva je možná pouze na základě doložené lékařské zprávy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            


 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode