VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ZUŠ BLATINY

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY:

 

Výsledky přijímacího řízení pro školní rok 2021-2022.pdf (589257)

 

VÝUKA OD 8.6.2021

TÍMTO DNEM SE RUŠÍ POVINNOST NOSIT ROUŠKY/RESPIRÁTORY VE VÝUCE.

TÝKÁ SE ŽÁKŮ I PEDAGOGŮ. VE SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH JE TOTO NAŘÍZENÍ PLATNÉ   I NADÁLE.

 

Gratulujeme žákyni Rozálii Vackové z houslové třídy

BcA. P. Herajna, která získala 1. místo v krajském kole celostátní soutěže smyčcových nástrojů AKORD KVINT.

PŘIJÍMACÍ TALENTOVÉ ZKOUŠKY PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

Talentové zkoušky přihlášených uchazečů proběhnou v termínu 25.-27.5.2021.

Výsledky budou zveřejněny na webových stránkách školy v sekci přijímací zkoušky 16.6.2021.

VÝUKA OD 24.5.2021

na základě informací MŠMT ČR probíhá vyučování v budově školy od 24.5.2021 pouze prezenčním způsobem takto:

Hudební obor:

1) individuální výuka bez povinnosti dokládání neg. testu

2) souborová hra, komorní hra a sborový zpěv (do 10 žáků bez povinnoti dokládání neg. výsledku testu) . Při  počtu žáků nad 10, bude nutné doložit čestné prohlášení zákonného zástupce nebo potvrzení ze ZŠ o negativním výsledku PCR testu, nebo Ag testu ne staršího než 72 hodin. Lze doložit také laboratorní potvrzení  o prodělaném onemocnění covid-19.                          

Dokládat nemusí: souborová hra zobcových fléten, komorní hra a smyčcový soubor.

3) PHV - bez povinnosti dokládání neg. výsledku testu

4) Hudební nauka -  výuka bez dokládání výsledku neg. testu ve skupinách:                                         1.A, 1.B, 4.B, 5.A, 5.B

                              -  ostatní ročníky HN s povinností doložení neg.výsledku testu formou čestného prohlášení zák.zástupce nebo potvrzení ze ZŠ, ne starší než 72 hodin.

Taneční obor, výtvarný obor a literárně dram.obor:

Vzhledem k počtu žáků ve skupině, nemusí žák dokládat neg.výsledek testu.

Výtvarný obor:

Vzhledem k počtu žáků ve skupině, nemusí žák dokládat neg.výsledek testu.

k tisku: ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ .pdf (355492)

Pokud žák nedoloží požadovaný dokument o neg.výsledku testu, neumožní mu škola účast na vzdělávání.

Žádáme vás  i nadále o dodržování všech protiepidemických opatření. Do výuky posílejte děti bez příznaků virového onemocnění!

Pořádání veřejných akcí a vstup třetích osob do budovy školy je i nadále zakázán.

 

DODRŽOVÁNÍ PROTIEPIDEMICKÝCH OPATŘENÍ !

Prosíme všechny rodiče a žáky o dodržování doporučení MZd., která se týkají COVID-19 :

1./ Dodržování hygieny rukou u vchodu do budovy

2./ Neposílat nemocné dítě do výuky (v případě, že bude dítě vykazovat známky onemocnění, bude dítě izolováno a zákonní zástupci ihned vyzváni k vyzvednutí dítěte a zároveň ke kontaktování pediatra, který rozhodne o dalším postupu)

3./ V případě chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel odevzdá žák kopii potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost nebo alergologa,že se nejedná o infekční onemocnění

4./ Informovat školu o výskytu onemocnění COVID -19 v rodině

 

PROSÍME RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY, ABY POUŽÍVALI VSTUP DO ELEKTRONICKÉ ŽK A PŘÍPADNĚ TAKÉ KONTROLOVALI SLOŽKU SPAM VE SVÝCH  E-MAILOVÝCH SCHRÁNKÁCH.  DĚKUJEME!

 

 

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA „KLASIFIKACE“

Všem zákonným zástupcům žáků školy byl odeslán přístup do elektronické ŽK. Pokud jej někteří rodiče neobdrželi, informujte nás e-mailem nebo telefonicky. Prosíme všechny rodiče, aby tento systém využívali také k omlouvání absencí dětí.

Vstup do systému naleznete v menu levého sloupce na 1. pozici (Elektronická žákovská knížka).

Do systému se můžete přihlásit také přes mobilní aplikaci KLASIFIKACE.

DŮLEŽITÉ!

1.) Rodiče, kteří si již aktivolali přístup do elektronické ŽK, mohou rovněž vidět stav úhrad úplaty za vzdělávání. Pozor, uskutečněné platby jsou do systému načteny vždy v pondělí následujícího týdne, proto prosíme vyčkejte!

2.) V rámci jedné rodiny používá rodič pro přihlášení pouze jeden přístup, kde se zobrazí všechny děti.

3.) Komunikace mezi učitelem, rodičem a žákem může probíhat přímo v systému Klasifikace. Pokud učitel odešle zprávu přes systém \Klasifikace\ je odeslána zároveň kopie koncovému příjemci na e-mail. Systém ale neumožňuje odpovědi na zprávu odeslanou ze systému Klasifikace, proto pro Vaši odpověď či nutnost odeslat učiteli zprávu využívejte přímo vstup do elektronické ŽK nebo odešlete zprávu  na e-mailovou adresu učitele, kterou vám sdělí na základě vašeho požadavku.

Děkujeme za pochopení.

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE NOVÝCH I STÁVAJÍCÍCH ŽÁKŮ

Upozorňujeme všechny rodiče,  aby se seznámili se Školním řádem školy a s podmínkami pro případné ukončení studia

(k nalezení v menu levého sloupce - Naše škola - Školní řád a Formuláře ZUŠ Blatiny)

 -Žáci se zdržují v budově školy pouze v době výuky dle rozvrhu hodin ( viz. Školní řád bod II. )

 - Nepřítomnost žáků ve výuce omlouvejte v elektr. ŽK v systému KLASIFIKACE

- Všechna vystoupení, spojená s vyučovacím předmětem, jsou pro žáky povinná (viz. Školní řád odst.II, bod 1/e),

omluva je možná pouze na základě doložené lékařské zprávy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            


 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode