VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ZUŠ BLATINY

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY:
 
ŘEDITELSKÉ VOLNO A STÁTNÍ SVÁTEK
Ve dnech 27.a 28.9.2021 výuka neprobíhá!
 
 
DISTANČNÍ VÝUKA V ZUŠ - INFORMACE PRO RODIČE
 
Ve školním roce 2021/2022, tedy v současné době, distanční výuka v ZUŠ neexistuje. Pouze v případě, že hygiena nařídí škole karanténu, budou žáci vyučováni distančním způsobem!
 
 
PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ
 
Prosíme rodiče žáků, aby neposílali do výuky děti s příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel aj.).
Děkujeme.
 
 
OD 6.9.2021 PROBÍHÁ VÝUKA VE VŠECH OBORECH PODLE ROZVRHU
 
Rozvrh hodin žáků školy se zobrazuje zákonným zástupcům v EL.ŽK.
 
Informace, které se týkají užívání elektronické žákovské knížky, naleznete v menu levého sloupce na 1. pozici:
Elekronická žákovská knížka - vstup pro rodiče a žáky.
 
Omlouvání absence žáka již pouze prostřednictvím EL. ŽK !
 
Podklady k úhradě úplaty za vzdělávání byly zákonným zástupcům rozeslány elektronicky e-mailem 1.9.2021 a dále se zobrazují také v EL. ŽK. Prosíme Vás, platbu uskutečněte v termínu od 1. do 15.9.2021 s platným variabilním symbolem pro 1. pololetí tohoto školního roku. Děkujeme za spolupráci.
 
 
INFORMACE PRO ZÁJEMCE O STUDIUM
 
Doplňujeme žáky do 4. ročníku VÝTVARNÉHO OBORU 
(PÁTEK 14:20 - 16:50)
Týká se žáků, kteří jsou od 1.9.2021 žáky 6. třídy ZŠ.
 
Zájemci o studium odešlou čitelně vyplněnou přihlášku na e-mail: zus.blatiny@volny.cz a přiloží fotografie 3 výtvarných prácí.
 
 
Na základě odeslané přihlášky budete kontaktováni.
 
 
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH  ŽÁKŮ
 
Prosíme všechny rodiče, aby se seznámili se Školním řádem a s podmínkami pro případné ukončení studia (k nalezení v menu levého sloupce: Naše škola - Školní řád a Formuláře ZUŠ Blatiny).
 
  • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům
  • Žáci školy se zdržují v budově ZUŠ pouze v době výuky dle rozvrhu hodin (viz.Školní řád)
  • Nepřítomnost žáků ve výuce omlouvají rodiče v EL.ŽK Klasifikace
  • Všechna vystoupení, spolená s vyučovacím předmětem, jsou pro žáky povinná (viz. Školní řád). Omluva  je možná pouze na základě doložené lékařské zprávy.
 
 
 
 
 
 
 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode