VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ZUŠ BLATINY

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY:

 

LETNÍ PRÁZDNINY PROBÍHAJÍ VE DNECH 1.7. - 31.8.2021

Děkujeme všem žákům za svědomitou práci v nelehké době a rodičům za podporu.

Přejeme všem krásné léto!

Ptáci odlétají (pěvecký sbor ZUŠ Blatiny):

https://www.youtube.com/watch?v=CmX40ubxw30

Malá čarodějnice (LDO):

https://www.youtube.com/watch?v=oIDEJ5ErEXM

 

ZÁPIS NOVÝCH I STÁVAJÍCÍCH ŽÁKŮ DO PŘIŘAZENÝCH PŘEDMĚTŮ

Středa 1.9.2021 od 8:30 do 16:00 hodin

 

ŘEDITELKA ZUŠ BLATINY VYPISUJE 2. KOLO PŘIJÍMACÍCH TALENTOVÝCH ZKOUŠEK

do: PHV (Přípravná hudební výchova -  týká se žáků, kteří budou od 1.9.2021 žáky 1. třídy ZŠ)

VO (Výtvarný obor - 4. ročník, týká se žáků, kteří budou od 1.9.2021 žáky 6. třídy ZŠ. Zájemci o studium předloží 3 výtvarné práce)

Čitelně vyplněnou přihlášku zašlete na e-mail: zus.blatiny@volny.cz

Přihláška do ZUŠ Blatiny ke stažení zde: Přihláška do ZUŠ Blatiny 2021-2022.pdf (548269)

Na základě odevzdané přihlášky budete kontaktováni k vykonání talentové zkoušky, která se uskuteční 30.8.2021.

_________________________________________________

Gratulujeme žákyni Rozálii Vackové z houslové třídy

BcA. P. Herajna, která získala 1. místo v krajském kole celostátní soutěže smyčcových nástrojů AKORD KVINT.

_________________________________________________

PROSÍME RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY, ABY POUŽÍVALI VSTUP DO ELEKTRONICKÉ ŽK A PŘÍPADNĚ TAKÉ KONTROLOVALI SLOŽKU SPAM VE SVÝCH  E-MAILOVÝCH SCHRÁNKÁCH.  DĚKUJEME!

 

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA „KLASIFIKACE“

Všem zákonným zástupcům žáků školy byl odeslán přístup do elektronické ŽK. Pokud jej někteří rodiče neobdrželi, informujte nás e-mailem nebo telefonicky. Prosíme všechny rodiče, aby tento systém využívali také k omlouvání absencí dětí.

Vstup do systému naleznete v menu levého sloupce na 1. pozici (Elektronická žákovská knížka).

Do systému se můžete přihlásit také přes mobilní aplikaci KLASIFIKACE.

DŮLEŽITÉ!

1.) Rodiče, kteří si již aktivolali přístup do elektronické ŽK, mohou rovněž vidět stav úhrad úplaty za vzdělávání. Pozor, uskutečněné platby jsou do systému načteny vždy v pondělí následujícího týdne, proto prosíme vyčkejte!

2.) V rámci jedné rodiny používá rodič pro přihlášení pouze jeden přístup, kde se zobrazí všechny děti.

3.) Komunikace mezi učitelem, rodičem a žákem může probíhat přímo v systému Klasifikace. Pokud učitel odešle zprávu přes systém \Klasifikace\ je odeslána zároveň kopie koncovému příjemci na e-mail. Systém ale neumožňuje odpovědi na zprávu odeslanou ze systému Klasifikace, proto pro Vaši odpověď či nutnost odeslat učiteli zprávu využívejte přímo vstup do elektronické ŽK nebo odešlete zprávu  na e-mailovou adresu učitele, kterou vám sdělí na základě vašeho požadavku.

Děkujeme za pochopení.

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE NOVÝCH I STÁVAJÍCÍCH ŽÁKŮ

Upozorňujeme všechny rodiče,  aby se seznámili se Školním řádem školy a s podmínkami pro případné ukončení studia

(k nalezení v menu levého sloupce - Naše škola - Školní řád a Formuláře ZUŠ Blatiny)

 -Žáci se zdržují v budově školy pouze v době výuky dle rozvrhu hodin ( viz. Školní řád bod II. )

 - Nepřítomnost žáků ve výuce omlouvejte v elektr. ŽK v systému KLASIFIKACE

- Všechna vystoupení, spojená s vyučovacím předmětem, jsou pro žáky povinná (viz. Školní řád odst.II, bod 1/e),

omluva je možná pouze na základě doložené lékařské zprávy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            


 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode