VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ZUŠ BLATINY

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY:
 
ODHLÁŠKA ZE STUDIA

Odhlásit žáka ze ZUŠ Blatiny je možné ke konci pololetí, tj. do 15.1. a 15.6. daného školního roku.  Na odhlášky přijaté po tomto datu nelze brát zřetel.

Děkujeme za pochopení.
 
 
INFORMACE PRO RODIČE K DISTANČNÍ VÝUCE
 
Stanovisko MŠMT ČR:
 
Pokud je žák v karanténě v ZŠ rozhodnutím KHS, povinnost distanční výuky se na ZUŠ nevztahuje. Pokud KHS nařídí některé třídě naší školy karanténu, nastává distanční výuka v této konkrétní třídě.
Děkujeme za pochopení.
 
 
PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ
 
Prosíme rodiče žáků, aby neposílali do výuky děti s příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel aj.).
Děkujeme.
 
 
EL.ŽK KLASIFIKACE
 
Informace, které se týkají užívání elektronické žákovské knížky, naleznete v menu levého sloupce na 1. pozici:
Elekronická žákovská knížka - vstup pro rodiče a žáky.
 
Omlouvání absence žáka již pouze prostřednictvím EL. ŽK !
 
 
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH  ŽÁKŮ
 
Prosíme všechny rodiče, aby se seznámili se Školním řádem a s podmínkami pro případné ukončení studia (k nalezení v menu levého sloupce: Naše škola - Školní řád a Formuláře ZUŠ Blatiny).
 
  • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům
  • Žáci školy se zdržují v budově ZUŠ pouze v době výuky dle rozvrhu hodin (viz.Školní řád)
  • Nepřítomnost žáků ve výuce omlouvají rodiče v EL.ŽK Klasifikace
  • Všechna vystoupení, spolená s vyučovacím předmětem, jsou pro žáky povinná (viz. Školní řád). Omluva  je možná pouze na základě doložené lékařské zprávy.
 
 
 
 
 
 
 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode