VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ZUŠ BLATINY

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY:

ze dne 13.10.2020

VÝUKA V ZUŠ OD STŘEDY 14.10.2020

Na základě Usnesení vlády ČR č.1022 ze dne 12. října 2020 se podle bodu 5 zakazuje  od 14.10. do 27.10.2020 osobní přítomnost žáků na základním uměleckém vzdělávání v ZUŠ.

Veškerá výuka od 14.10.-23.10.2020 probíhá ve všech oborech výhradně distanční formou studia.

Pro dny 26. a 27.10.2020 přijalo vedení ZUŠ Opatření MŠMT ČR, že distanční výuka v těchto dnech nebude probíhat v žádném z oborů!

Učitelé hlavních oborů a vyučovacích předmětů budou k dispozici všem rodičům a žákům, aby byla zajištěna výuka v co nejlepší možné podobě.

Pro zajištění kvalitní výuky je nutné, aby si všichni rodiče zaktivovali vstup do elektronické žákovské knížky!!!

UV 1022 - 2020(1).pdf (54206)

Opatření MŠMT.pdf (280,3 kB)

Prosíme, sledujte webové stránky školy/Aktuality

 

NAŘÍZENÍ

HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY č.15/2020

Nařízení 62585_2020_MO HSHMP č_ 15_2020.pdf (2,9 MB)

U distanční výuky by měli být žáci k dispozici na vzdáleném připojení (PC, tablet nebo telefon) v době svého rozvrhu. V případě, že vzdálené připojení není možné, domluví se učitel vyučujícího předmětu s rodiči a žáky na alternativním způsobu provedení výuky.

Se svými dotazy se obracejte přímo na učitele hlavních oborů, kteří zodpoví Vaše dotazy.

Pokud se žák výuky nezúčastní, musí být v elektronickém systému řádně omluven.

 Prosíme, sledujte informace na našich webových stránkách pro případné změny. Děkujeme!

 

 PROSÍME RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY, ABY NEPŘÍTOMNOST SVÝCH DĚTÍ OMLOUVALI POUZE ELEKRONICKY PŘES SYSTÉM KLASIFIKACE!

 

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA „KLASIFIKACE“

Všem zákonným zástupcům žáků školy byl odeslán přístup do elektronické ŽK. Pokud jej někteří rodiče neobdrželi, informujte nás e-mailem nebo telefonicky. Prosíme všechny rodiče, aby tento systém využívali také k omlouvání absencí dětí.

Vstup do systému naleznete v menu levého sloupce na 1. pozici (Elektronická žákovská knížka).

Do systému se můžete přihlásit také přes mobilní aplikaci KLASIFIKACE.

DŮLEŽITÉ!

1.) Rodiče, kteří si již aktivolali přístup do elektronické ŽK, mohou rovněž vidět stav úhrad úplaty za vzdělávání. Pozor, uskutečněné platby jsou do systému načteny vždy v pondělí následujícího týdne, proto prosíme vyčkejte!

2.) V rámci jedné rodiny používá rodič pro přihlášení pouze jeden přístup, kde se zobrazí všechny děti.

3.) Komunikace mezi učitelem, rodičem a žákem může probíhat přímo v systému Klasifikace. Pokud učitel odešle zprávu přes systém \Klasifikace\ je odeslána zároveň kopie koncovému příjemci na e-mail. Systém ale neumožňuje odpovědi na zprávu odeslanou ze systému Klasifikace, proto pro Vaši odpověď či nutnost odeslat učiteli zprávu využívejte přímo vstup do elektronické ŽK nebo odešlete zprávu  na e-mailovou adresu učitele, kterou vám sdělí na základě vašeho požadavku.

Děkujeme za pochopení.

 

 

NA ZÁKLADĚ MIMOŘÁDNÉHO OPATŘENÍ MZd. je s účinností

od 18.9.2020 POVINNOST NOSIT ROUŠKU VE VŠECH SPOLEČNÝCH PROSTORÁCH ŠKOLY!

VSTUP DO BUDOVY ZUŠ BLATINY JE UMOŽNĚN POUZE

ŽÁKŮM A ZAMĚSTNANCŮM ŠKOLY!

DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ

 

 DODRŽOVÁNÍ PREVENTIVNÍCH DOPORUČENÍ !

Prosíme všechny rodiče a žáky o dodržování doporučení MZd., která se týkají COVID-19 :

1./ Dodržování hygieny rukou u vchodu do budovy

2./ Neposílat nemocné dítě do výuky (v případě, že bude dítě vykazovat známky onemocnění, bude dítě izolováno a zákonní zástupci ihned vyzváni k vyzvednutí dítěte a zároveň ke kontaktování pediatra, který rozhodne o dalším postupu)

3./ V případě chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel odevzdá žák kopii potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost nebo alergologa,že se nejedná o infekční onemocnění

4./ Informovat školu o výskytu onemocnění COVID -19 v rodině

Tyto informace budeme průběžně aktualizovat dle vývoje situace. Prosíme, sledujte pravidelně naše webové stránky.

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE NOVÝCH I STÁVAJÍCÍCH ŽÁKŮ

Upozorňujeme všechny rodiče,  aby se seznámili se Školním řádem školy a s podmínkami pro případné ukončení studia

(k nalezení v menu levého sloupce - Naše škola - Školní řád a Formuláře ZUŠ Blatiny)

 -Žáci se zdržují v budově školy pouze v době výuky dle rozvrhu hodin ( viz. Školní řád bod II. )

 - Nepřítomnost žáků ve výuce omlouvejte v elektr. ŽK v systému KLASIFIKACE

- Všechna vystoupení, spojená s vyučovacím předmětem, jsou pro žáky povinná (viz. Školní řád odst.II, bod 1/e),

omluva je možná pouze na základě doložené lékařské zprávy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            


 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode