VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ZUŠ BLATINY

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY:

VÝUKA OD 12.4.2021

Vážení rodiče, milí žáci,

v souladu s Usnesením vlády ČR a nařízením MŠMT, bude od 12.4.2021 umožněna v hudebním oboru kromě distanční také prezenční výuka (1 žák a 1 učitel). Rodiče žáka se domluví se svým učitelem na formě výuky.

Kolektivní výuka ve všech oborech probíhá nadále distančním způsobem s tím, že budou umožněny konzultace (1 žák a 1 učitel). V případě zájmu o konzultace je nutná domluva s příslušným učitelem.

Žáci ZUŠ se v rámci prezenční výuky nemusí testovat na přítomnost viru covid-19, z tohoto důvodu žádáme rodiče o zodpovědný přístup a posílali do školy jen zdravé děti.

 

U distanční výuky by měli být žáci k dispozici na vzdáleném připojení (PC, tablet nebo telefon) v době svého rozvrhu. V případě, že vzdálené připojení není možné, domluví se učitel vyučujícího předmětu s rodiči a žáky na alternativním způsobu provedení výuky.

Se svými dotazy se obracejte přímo na učitele hlavních oborů, kteří zodpoví Vaše dotazy.

Pokud se žák výuky nezúčastní, musí být v elektronickém systému řádně omluven.

 Prosíme, sledujte informace na našich webových stránkách pro případné změny!

Zprávy, které dostáváte prostřednictvím systému Klasifikace, je nutné vždy potvrdit v elektronické žákovské knížce výběrem PŘEČTENO! Jedná se o důležitou zpětnou vazbu pro pedagogy i pro vedení školy. Děkujeme za spolupráci.

DODRŽOVÁNÍ PREVENTIVNÍCH DOPORUČENÍ !

Prosíme všechny rodiče a žáky o dodržování doporučení MZd., která se týkají COVID-19 :

1./ Dodržování hygieny rukou u vchodu do budovy

2./ Neposílat nemocné dítě do výuky (v případě, že bude dítě vykazovat známky onemocnění, bude dítě izolováno a zákonní zástupci ihned vyzváni k vyzvednutí dítěte a zároveň ke kontaktování pediatra, který rozhodne o dalším postupu)

3./ V případě chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel odevzdá žák kopii potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost nebo alergologa,že se nejedná o infekční onemocnění

4./ Informovat školu o výskytu onemocnění COVID -19 v rodině

Tyto informace budeme průběžně aktualizovat dle vývoje situace. Prosíme, sledujte pravidelně naše webové stránky.

 

PROSÍME RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY, ABY POUŽÍVALI VSTUP DO ELEKTRONICKÉ ŽK A PŘÍPADNĚ TAKÉ KONTROLOVALI SLOŽKU SPAM VE SVÝCH  E-MAILOVÝCH SCHRÁNKÁCH.  DĚKUJEME!

 

INFORMACE K POLOLETNÍMU VYSVĚDČENÍ

Rodičům i žákům se zobrazuje hodnocení za 1. pololetí v elektronické ŽK Klasifikace. Tištěný výpis z vysvědčení bude žákům předán do 3 dnů po nástupu do školského zařízení.

Žáci přípravných ročníků (PHV, PTV a PVV) nejsou v pololetí klasifikováni. Na konci školního roku obdrží potvrzení o absolvování přípravného ročníku.

 

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA „KLASIFIKACE“

Všem zákonným zástupcům žáků školy byl odeslán přístup do elektronické ŽK. Pokud jej někteří rodiče neobdrželi, informujte nás e-mailem nebo telefonicky. Prosíme všechny rodiče, aby tento systém využívali také k omlouvání absencí dětí.

Vstup do systému naleznete v menu levého sloupce na 1. pozici (Elektronická žákovská knížka).

Do systému se můžete přihlásit také přes mobilní aplikaci KLASIFIKACE.

DŮLEŽITÉ!

1.) Rodiče, kteří si již aktivolali přístup do elektronické ŽK, mohou rovněž vidět stav úhrad úplaty za vzdělávání. Pozor, uskutečněné platby jsou do systému načteny vždy v pondělí následujícího týdne, proto prosíme vyčkejte!

2.) V rámci jedné rodiny používá rodič pro přihlášení pouze jeden přístup, kde se zobrazí všechny děti.

3.) Komunikace mezi učitelem, rodičem a žákem může probíhat přímo v systému Klasifikace. Pokud učitel odešle zprávu přes systém \Klasifikace\ je odeslána zároveň kopie koncovému příjemci na e-mail. Systém ale neumožňuje odpovědi na zprávu odeslanou ze systému Klasifikace, proto pro Vaši odpověď či nutnost odeslat učiteli zprávu využívejte přímo vstup do elektronické ŽK nebo odešlete zprávu  na e-mailovou adresu učitele, kterou vám sdělí na základě vašeho požadavku.

Děkujeme za pochopení.

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE NOVÝCH I STÁVAJÍCÍCH ŽÁKŮ

Upozorňujeme všechny rodiče,  aby se seznámili se Školním řádem školy a s podmínkami pro případné ukončení studia

(k nalezení v menu levého sloupce - Naše škola - Školní řád a Formuláře ZUŠ Blatiny)

 -Žáci se zdržují v budově školy pouze v době výuky dle rozvrhu hodin ( viz. Školní řád bod II. )

 - Nepřítomnost žáků ve výuce omlouvejte v elektr. ŽK v systému KLASIFIKACE

- Všechna vystoupení, spojená s vyučovacím předmětem, jsou pro žáky povinná (viz. Školní řád odst.II, bod 1/e),

omluva je možná pouze na základě doložené lékařské zprávy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            


 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode