VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ZUŠ BLATINY

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY:

 

Vážení rodiče, milí žáci, 

ředitelka Základní umělecké školy Blatiny vyhlašuje v souladu se zákonem č. 561/2004 Sb., § 24, odst. 2 a s vědomím zřizovatele z technických důvodů dne 1. 12. 2020 ředitelské volno.
V tento den bude přerušena v celém objektu ZUŠ Blatiny dodávka pitné vody, proto nelze zajistit nařízená hygienická opatření.
Z toho důvodu nebude tento den probíhat distanční ani prezenční výuka (1+1)!


Děkujeme za pochopení.

 

Novinky v provozu ZUŠ od středy 25. listopadu 2020:

Výuka žáků základních uměleckých škol probíhá distančně

  • Je však umožněna prezenční individuální výuka a prezenční individuální konzultace (jeden pedagog a jeden žák). O způsobu individuálních konzultací v kolektivních předmětech rozhoduje ředitel školy na základě dohody s pedagogem.
  • V rámci vzdělávací aktivity, jejíž charakter neumožňuje nošení ochranného prostředku (zejm. tanec, zpěv, hra na dechové nástroje), nemusí v učebně žáci nosit roušku.
  • Žáci a zaměstnanci školy (i další osoby pohybující se ve škole) mají povinnost nosit roušky po celou dobu pobytu ve škole.
  • Vstup do budovy školy není umožněn třetím osobám (mimo žáky a zaměstnance). V odůvodněných případech je vstup možný po předchozí domluvě s vedením školy a za přijetí všech režimových opatření minimalizující styk s žáky.

Děkujeme, že toto nové nařízení MŠMT ČR respektujete!

 

aktualizováno dne 12.11.2020

DISTANČNÍ FORMA VÝUKY V ZUŠ

Na základě sdělení MŠMT ČR ze dne 11.11.2020 pokračuje

od 18.11.2020 veškerá výuka distanční formou studia.

Učitelé hlavních oborů a vyučovacích předmětů jsou dispozici všem rodičům a žákům, aby byla zajištěna výuka v co nejlepší možné podobě.

Pro zajištění kvalitní výuky je nutné, aby si všichni rodiče zaktivovali vstup do elektronické žákovské knížky!!!

Zprávy, které dostáváte prostřednictvím systému Klasifikace, je nutné vždy potvrdit v elektronické žákovské knížce výběrem PŘEČTENO! Jedná se o důležitou zpětnou vazbu pro pedagogy i pro vedení školy. Děkujeme za spolupráci.

UV 1022 - 2020(1).pdf (54206)

Opatření MŠMT.pdf (280,3 kB)

Prosíme, sledujte webové stránky školy/Aktuality

 

NAŘÍZENÍ

HYGIENICKÉ STANICE HLAVNÍHO MĚSTA PRAHY č.15/2020

Nařízení 62585_2020_MO HSHMP č_ 15_2020.pdf (2,9 MB)

U distanční výuky by měli být žáci k dispozici na vzdáleném připojení (PC, tablet nebo telefon) v době svého rozvrhu. V případě, že vzdálené připojení není možné, domluví se učitel vyučujícího předmětu s rodiči a žáky na alternativním způsobu provedení výuky.

Se svými dotazy se obracejte přímo na učitele hlavních oborů, kteří zodpoví Vaše dotazy.

Pokud se žák výuky nezúčastní, musí být v elektronickém systému řádně omluven.

 Prosíme, sledujte informace na našich webových stránkách pro případné změny. Děkujeme!

 

 PROSÍME RODIČE ŽÁKŮ ŠKOLY, ABY NEPŘÍTOMNOST SVÝCH DĚTÍ OMLOUVALI POUZE ELEKRONICKY PŘES SYSTÉM KLASIFIKACE!

 

ELEKTRONICKÁ ŽÁKOVSKÁ KNÍŽKA „KLASIFIKACE“

Všem zákonným zástupcům žáků školy byl odeslán přístup do elektronické ŽK. Pokud jej někteří rodiče neobdrželi, informujte nás e-mailem nebo telefonicky. Prosíme všechny rodiče, aby tento systém využívali také k omlouvání absencí dětí.

Vstup do systému naleznete v menu levého sloupce na 1. pozici (Elektronická žákovská knížka).

Do systému se můžete přihlásit také přes mobilní aplikaci KLASIFIKACE.

DŮLEŽITÉ!

1.) Rodiče, kteří si již aktivolali přístup do elektronické ŽK, mohou rovněž vidět stav úhrad úplaty za vzdělávání. Pozor, uskutečněné platby jsou do systému načteny vždy v pondělí následujícího týdne, proto prosíme vyčkejte!

2.) V rámci jedné rodiny používá rodič pro přihlášení pouze jeden přístup, kde se zobrazí všechny děti.

3.) Komunikace mezi učitelem, rodičem a žákem může probíhat přímo v systému Klasifikace. Pokud učitel odešle zprávu přes systém \Klasifikace\ je odeslána zároveň kopie koncovému příjemci na e-mail. Systém ale neumožňuje odpovědi na zprávu odeslanou ze systému Klasifikace, proto pro Vaši odpověď či nutnost odeslat učiteli zprávu využívejte přímo vstup do elektronické ŽK nebo odešlete zprávu  na e-mailovou adresu učitele, kterou vám sdělí na základě vašeho požadavku.

Děkujeme za pochopení.

 

 DODRŽOVÁNÍ PREVENTIVNÍCH DOPORUČENÍ !

Prosíme všechny rodiče a žáky o dodržování doporučení MZd., která se týkají COVID-19 :

1./ Dodržování hygieny rukou u vchodu do budovy

2./ Neposílat nemocné dítě do výuky (v případě, že bude dítě vykazovat známky onemocnění, bude dítě izolováno a zákonní zástupci ihned vyzváni k vyzvednutí dítěte a zároveň ke kontaktování pediatra, který rozhodne o dalším postupu)

3./ V případě chronicky nemocných žáků či alergiků s přetrvávajícími příznaky jako rýma a kašel odevzdá žák kopii potvrzení praktického lékaře pro děti a dorost nebo alergologa,že se nejedná o infekční onemocnění

4./ Informovat školu o výskytu onemocnění COVID -19 v rodině

Tyto informace budeme průběžně aktualizovat dle vývoje situace. Prosíme, sledujte pravidelně naše webové stránky.

 

UPOZORNĚNÍ PRO RODIČE NOVÝCH I STÁVAJÍCÍCH ŽÁKŮ

Upozorňujeme všechny rodiče,  aby se seznámili se Školním řádem školy a s podmínkami pro případné ukončení studia

(k nalezení v menu levého sloupce - Naše škola - Školní řád a Formuláře ZUŠ Blatiny)

 -Žáci se zdržují v budově školy pouze v době výuky dle rozvrhu hodin ( viz. Školní řád bod II. )

 - Nepřítomnost žáků ve výuce omlouvejte v elektr. ŽK v systému KLASIFIKACE

- Všechna vystoupení, spojená s vyučovacím předmětem, jsou pro žáky povinná (viz. Školní řád odst.II, bod 1/e),

omluva je možná pouze na základě doložené lékařské zprávy!

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                                                            


 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode