VÍTEJTE NA STRÁNKÁCH ZUŠ BLATINY

AKTUÁLNÍ INFORMACE PRO RODIČE A ŽÁKY:
 
 
ÚSPĚCHY NAŠICH ŽÁKŮ:
Nela Krumphanzlová, žákyně klarinetové třídy PaeDr. O. Martinovského, byla přijata na Pražskou konzervatoř.
 
Kvarteto zobcových fléten "Recorder Dream"
(Tereza Jašová, Evelína Nosáková, Vanessa Romanová, Barbora Vališová - žákyně K. Petrůjové, DiS.)
získalo 2. cenu v krajském kole národní soutěže ZUŠ ČR.
 
Blahopřejeme k úspěchu!
____________________________________________

 

VÁŽENÍ RODIČE!
DĚKUJEME, ŽE NEPOSÍLÁTE NEMOCNÉ DĚTI DO VÝUKY
_______________________________________________
 
ODHLÁŠKA ZE STUDIA
Odhlásit žáka ze studia lze na konci pololetí školního roku 2022/23,
tj. k 15.1.2023.
 
Na konci školního roku, po vykonání postupové zkoušky v hudebním oboru, žáci automaticky postupují do vyššího ročníku. 
Žáci tanečního, literárně dram. a výtvarného oboru postupují do vyššího ročníku na základě veřejného vystoupení, výstavy prací a splnění docházky. 
Pokud žák nemá zájem pokračovat ve studiu v přístím školním roce, musí nejpozději do 15.6.2023 odevzdat zákonným zástupcem podepsanou odhlášku. 
Z organizačních důvodů nelze brát zřetel na později doručené odhlášky.
 
 
PREVENTIVNÍ OPATŘENÍ
Prosíme rodiče žáků, aby neposílali do výuky děti s příznaky respiračního onemocnění (rýma, kašel aj.).
Děkujeme.
 
EL.ŽK KLASIFIKACE
Informace, které se týkají užívání elektronické žákovské knížky, naleznete v menu levého sloupce na 1. pozici:
Elekronická žákovská knížka - vstup pro rodiče a žáky.
 
Omlouvání absence žáka již pouze prostřednictvím EL. ŽK !
 
 
DŮLEŽITÉ INFORMACE PRO RODIČE NOVĚ PŘIJATÝCH  ŽÁKŮ
Prosíme všechny rodiče, aby se seznámili se Školním řádem a s podmínkami pro případné ukončení studia (k nalezení v menu levého sloupce: Naše škola - Školní řád a Formuláře ZUŠ Blatiny).
 
  • Vstup do budovy školy je umožněn pouze žákům
  • Žáci školy se zdržují v budově ZUŠ pouze v době výuky dle rozvrhu hodin (viz.Školní řád)
  • Nepřítomnost žáků ve výuce omlouvají rodiče v EL.ŽK Klasifikace
  • Všechna vystoupení, spolená s vyučovacím předmětem, jsou pro žáky povinná (viz. Školní řád). Omluva  je možná pouze na základě doložené lékařské zprávy.
 
 
INFORMACE PRO RODIČE K DISTANČNÍ VÝUCE
Stanovisko MŠMT ČR:
Pokud je žák v karanténě v ZŠ rozhodnutím KHS, povinnost distanční výuky se na ZUŠ nevztahuje. Pokud KHS nařídí některé třídě naší školy karanténu, nastává distanční výuka v této konkrétní třídě.
Děkujeme za pochopení.
 
 
 
 
 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode