Informace k platbám úplaty za vzdělávání za 1. pololetí školního roku 2020/21

01.09.2020 09:00

Dne 27.8.2020 Vám byl odeslán email s platebními údaji k úplatě za vzdělávání za 1. pololetí.

Prosíme o uhrazení uvedené částky do 15.9.2020 pod přiděleným variabilním symbolem.

Pokud jste tento email neobdrželi, obraťte se na kancelář školy.

Rodiče, kteří si již aktivolali přístup do elektronické ŽK, mohou stav úhrad vidět. Pozor, uskutečněné platby jsou do systému načteny vždy v pondělí následujícího týdne, proto prosíme vyčkejte!

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode