Výuka v ZUŠ Blatiny od 25.5.2020

21.05.2020 15:32

Hudební obor - individuální výuka probíhá již od 11.5.2020 vyjma dechových nástrojů a zpěvu, kde z hygienických důvodů pokračujeme v distanční výuce.

Skupinová výuka (komorní hra, souborová hra, sborový zpěv) je vyučována distančně.

Přípravná hudební výchova /PHV/ - se bude vyučovat dle rozvrhu od 25.5. Vyučováni budou pouze žáci, u kterých zákonný zástupce projevil zájem. Ostatní budou pokračovat distanční formou studia.

Hudební nauka - prezenční výuka je do konce školního roku zrušena z hygienických důvodů. Pokračujeme distanční formou studia.

Výtvarný obor - všechny skupiny budou vyučovány dle rozvrhu. Žáci, jejichž rodiče neprojevili o výuku zájem, budou nadále vyučováni distanční formou studia.

Taneční a literárně dramatický obor - výuka bude nadále probíhat distanční formou studia z hygienických důvodů.

UPOZORŇUJEME RODIČE ŽÁKŮ, ŽE OD 25.5.2020 BUDOU VYUČOVÁNI POUZE ŽÁCI, JEJICHŽ RODIČE POTVRDILI PÍSEMNÝM SOUHLASEM VÝUKU A POKUD NEODEVZDALI SOUČASNĚ I ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ O NEEXISTENCI VIROVÉHO ONEMOCNĚNÍ, MUSÍ TAK UČINIT NEJPOZDĚJI PŘED 1.VYUČOVACÍ HODINOU 

K TISKU ZDE →Čestné_prohlášení.pdf (248,2 kB)

POKUD NASTOUPÍ ŽÁK DO ŘÁDNÉ PREZENČNÍ VÝUKY, JE NUTNÉ JEHO PŘÍPADNOU ABSENCI OMLOUVAT (E-MAILEM NEBO TELEFONICKY).

 Důležité!

-        Vstup do budovy školy bude umožněn pouze žákům

-        Žák musí být vybaven ochrannou rouškou a sáčkem na ni

-        Žák si vydezinfikuje ruce u bezkontaktních dávkovačů dezinfekce v zádveří

-        Bezprostředně po skončení výuky odchází žák ze školy

Všechny plánované akce do konce školního roku 2019/2020 

se ruší!

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode