Oddělení dechových nástrojů

 

Hra na zobcovou flétnu bývá zpravidla předstupněm a dobrým základem pro hru na další z nabízených variant, jako je hra na příčnou flétnu, klarinet a saxofon. 

Při hře na zobcovou flétnu se žák naučí orientovat v notovém zápise a analyzovat rytmus. Seznámí se s technikou bráničního dýchání, nasazením tónu i jeho správném tvoření a dosáhne přijatelné prstové techniky. Dovednosti získané při hře na zobcovou flétnu usnadní zájemci přechod na jiný nástroj. S přihlédnutím k dispozicím žáka pedagogové pomáhají nalézt nejpřijatelnější možnou variantu.

Během studia hry na dechové nástroje se žáci seznámí se základy klasické i jazzové interpretace. Při výuce a koncertech je využíván nejen tradiční klavírní doprovod, ale též kvalitní zvukové nahrávky.

Pedagogové hrají na svůj nástroj nejen při výuce žáků, ale aktivně se účastní vystoupení pořádaných ZUŠ a jsou tak vzorem k dalšímu uměleckému růstu svých žáků.

 

Hra na zobcovou flétnu                               Karolína Petrůjová, DiS.
   
   
Hra na příčnou flétnu MgA. Dana Tauerová
   
   
Hra na klarinet a saxofon PaeDr. Otakar Martinovský

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode