Oddělení dechových nástrojů

 

Hra na zobcovou flétnu bývá zpravidla předstupněm a dobrým základem pro hru na další z nabízených variant, jako je hra na příčnou flétnu, klarinet a saxofon. 

Při hře na zobcovou flétnu se žák naučí orientovat v notovém zápise a analyzovat rytmus. Seznámí se s technikou bráničního dýchání, nasazením tónu i jeho správném tvoření a dosáhne přijatelné prstové techniky. Dovednosti získané při hře na zobcovou flétnu usnadní zájemci přechod na jiný nástroj. S přihlédnutím k dispozicím žáka pedagogové pomáhají nalézt nejpřijatelnější možnou variantu.

Během studia hry na dechové nástroje se žáci seznámí se základy klasické i jazzové interpretace. Při výuce a koncertech je využíván nejen tradiční klavírní doprovod, ale též kvalitní zvukové nahrávky.

Pedagogové hrají na svůj nástroj nejen při výuce žáků, ale aktivně se účastní vystoupení pořádaných ZUŠ a jsou tak vzorem k dalšímu uměleckému růstu svých žáků.

 

Hra na zobcovou flétnu                               PaedDr. Otakar Martinovský
  MgA. Lenka Chmelová
  MgA. Dana Tauerová
   
Hra na příčnou flétnu MgA. Lenka Chmelová
  MgA. Dana Tauerová
   
Hra na klarinet a saxofon PaeDr. Otakar Martinovský

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode