Oddělení klávesových nástrojů

 

Klavírní oddělení je jedno z nejpočetnějších oddělení na naší škole. Svou dlouholetou hudebně pedagogickou činnost pedagogové rozšiřují  o další metody, kterými  je žákům zaručena pestrost ve výuce. Spolu se základy klavírní techniky se věnují improvizovaným doprovodům lidových i moderních písní, hře z listu, čtyřruční hře na klavír, ale i komorní hře s žáky jiných hudebních oborů.

Formou hry, rytmizací říkadel a melodizací písniček se začínající žáci učí základnímu hudebnímu cítění, sluchové představivosti, vztahu TÓN – KLÁVESA.  Až poté pracují s notovým materiálem.  Již od 2. ročníku jsou žáci schopni interpretovat jednoduché skladby téměř všech stylových období – od baroka po současnost.

Cílem našich zkušených a kvalifikovaných pedagogů je nejen vychovávat mladé lidi tak, aby si vytvořili vztah k hudbě a kultuře vůbec, ale také připravovat talentované žáky pro studium např. na konzervatoři nebo pedagogické fakultě.

Všichni žáci se účastní třídních, interních a veřejných koncertů, hrají k různým příležitostem, událostem či slavnostem. Ti nejlepší reprezentují školu na soutěžích a hudebních přehlídkách.

 

 

 

Hra na klavír                                 Elena Zoubrilina
  Gohar Aharonyan
  MgA. Hana Nicodová
  Věra Pavlíková

                          

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode