PEDAGOGICKÝ SBOR ZUŠ BLATINY

ŘEDITELKA ZUŠ BLATINY Věra Pavlíková
ZÁSTUPKYNĚ ŘEDITELKY MgA. Dana Tauerová
Klavír: MgA. Hana Nicodová (vedoucí odd.)
  Věra Pavlíková
  Elena Zoubrilina
Klavír, korepetice: MgA. Marie Blažková
   
Hudební nauka, korepetice: Ing. Martin Šaroch, DiS.
   
Dechové nástroje:
MgA. Dana Tauerová (vedoucí odd.)
  PaedDr. Otakar Martinovský
  Karolína Petrůjová, DiS.
   
Kytara: MgA. David Holý (vedoucí odd.)
  Tomáš Fuchs
 

Petr Kubáč, DiS.

   
Housle: Irena Štochlová (vedoucí odd.)
  BcA. Pavel Herajn
   
Violoncello: Ondřej Černý, DiS.
   
Zpěv: Mgr. Dagmar Hubičková
  Adam Koubek, DiS.
   
Bicí nástroje: Jan Švamberg, DiS.
   
Přípravná hudební výchova: Adam Koubek, Dis.
  Věra Pavlíková
   
Literárně dramatický obor: MgA. Edita Burešová
  Mgr. Dagmar Hubičková
   
Taneční obor: Mgr. Jana Tobolová 
  MgA. Edita Burešová
   
Výtvarný obor: Zlatica Grznárová
  Mgr. et Mgr. Ondřej Holý

                                                                           

 

 

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode