Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání se řídí vyhláškou 71/2005 Sb., § 8 o základním uměleckém vzdělávání a slouží k zajištění provozu školy.

Náklady na platy pedagogů za výuku žáků (vyjma studia pro dospělé) jsou plně hrazeny ze státního rozpočtu České republiky.

Uvedené částky jsou pololetní úhradou úplaty za vzdělávání

Úhrada za vzdělávání je možná pouze bankovním převodem na účet ZUŠ Blatiny: 

č.ú. 0163784399/0800

- přidělený variabilní symbol je platný pouze pro jedno pololetí (každý žák obdrží na začátku školního roku a v pololetí)

 

Školní rok 2020/2021

 

Hudební obor

 

Přípravná hudební výchova 1.200,- Kč

I., II. stupeň

1.800,- Kč

Skupinová výuka hlavního předmětu

1.200,- Kč

2. nástroj

1.200,- Kč

 

Taneční obor                              

 

Přípravná taneční výchova  1.100,-Kč

1. – 2. ročník

1.390,- Kč

3. – 7. ročník, II. stupeň

1.590,- Kč

       

Výtvarný obor

 

Přípravná výtvarná výchova   1.100,- Kč

I. stupeň, II. stupeň navazující

1.390,- Kč

II. stupeň bez předchozího studia

1.690,- Kč

 

Literárně-dramatický obor    

 

Přípravná dramatická výchova 1.000,- Kč

I., II. stupeň

1.200,- Kč

 

Studium pro dospělé

 

Absolventi ZUŠ Blatiny 2.500,- Kč

Ostatní studenti VŠ a pracovně činní

6.000,- Kč

 

 

  ÚHRADA ZA VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče,

úhrada za vzdělávání je možná pouze bankovním převodem na účet ZUŠ Blatiny: č.ú. 0163784399/0800.

Podklady k platbě k vyzvednutí u pedagogů hlavních oborů.

Prosíme rodiče žáků, aby dodržovali přidělené variabilní symboly, které jsou pro každou pololetní úhradu odlišné a neslučovali více plateb. Platba pak není správně přiřazena.

 

Děkujeme za pochopení.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode