Úplata za vzdělávání

Úplata za vzdělávání se řídí vyhláškou 71/2005 Sb., § 8 o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů, slouží pouze k zajištění provozu školy.

Náklady na platy pedagogů za výuku žáků (vyjma studia pro dospělé) jsou plně hrazeny ze státního rozpočtu České republiky.

Na základě ustanovení vyhlášky č. 71/2005 Sb., o základním uměleckém vzdělávání, ve znění pozdějších předpisů a právního výkladu zpracovaného Ministerstvem školství, mládeže a tělovýchovy odpovídá za platbu úplaty za vzdělávání zákonný zástupce nezletilého žáka nebo zletilý žák.


Uvedené částky jsou pololetní úhradou úplaty za vzdělávání

Úhrada za vzdělávání je možná pouze bankovním převodem na účet ZUŠ Blatiny: 

č.ú. 0163784399/0800

- přidělený variabilní symbol je platný pouze pro jedno pololetí (každý žák obdrží na začátku školního roku a v pololetí)

 

Žádost o prominutí úhrady úplaty za vzdělávání pro školní rok 2022/2023.pdf (196714)

 

Školní rok 2022/2023

Hudební obor

 

Přípravná hudební výchova 1.200,- Kč

I., II. stupeň

2.000,- Kč

Skupinová výuka hlavního předmětu

1.400,- Kč

2. nástroj

1.400,- Kč

 

Taneční obor                              

 

Přípravná taneční výchova  1.200,-Kč

1. – 2. ročník

1.500,- Kč

3. – 7. ročník, II. stupeň

1.700,- Kč

       

Výtvarný obor

 

Přípravná výtvarná výchova   1.200,- Kč

I. stupeň, II. stupeň navazující

1.500,- Kč

II. stupeň bez předchozího studia

1.500,- Kč

 

Literárně-dramatický obor    

 

Přípravná dramatická výchova 1.200,- Kč

I., II. stupeň

1.400,- Kč

 

Studium pro dospělé

 

Absolventi ZUŠ Blatiny 2.500,- Kč

Ostatní studenti VŠ a pracovně činní

10.000,- Kč

 

 

  ÚHRADA ÚPLATY ZA VZDĚLÁVÁNÍ

Vážení rodiče,

podklady k úhradě úplaty za vzdělávání jsou na každé pololetí rozeslány elektronicky na e-mail zákonných zástupců, a to vždy k datu 1.9. a 1.2. Podklady se dále zobrazují také v EL. ŽK. Prosíme Vás, platbu uskutečněte v termínu od 1. do 15. dne každého pololetí (září, únor), a s novým variabilním symbolem pro každé pololetí školního roku.

Úhrada úplaty za vzdělávání je možná pouze bankovním převodem na účet ZUŠ Blatiny: 0163784399/0800

Děkujeme za spolupráci.

© 2010 Všechna práva vyhrazena.

Vytvořeno službou Webnode